Mỗi độ trong vườn cam chửa chín,
Mỗi lần em nhớ người trai tơ...
Trưa hè năm ấy mua cam ngọt
Nhưng thấy cam xanh lại cáo từ...

Năm ngoái trong vườn cam chín đỏ
Gốc đào em đợi chàng qua mua...
Nhưng con chim khách không về nữa,
Chàng chẳng sang đâu, cam hết mùa...

Cam héo, lòng em cũng héo don...
Ðến nay em đã có chồng con.
Tình cờ hôm ấy chàng qua lại...
Cam trái mùa rồi hết thứ ngon...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012