Do đọc bài này trong Thi Viện thấy có đôi chỗ (câu, từ) không biết có phải người sưu tầm nhầm hay là một bản khác, nên tôi gõ lại bài này để thêm vào tư liệu các bạn tham khảo (những câu đậm hơn là để so với bản khác).

TÌNH QUÊ
Hàn Mặc Tử

Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê
Gió chiều quên ngừng lại
Giòng nước quên trôi đi
Ngàn lau không tiếng nói
Lòng anh dường đê mê
Cách nhau ngàn vạn dặm
Nhớ chi đến trăng thề
Dầu ai không mong đợi
Dầu ai không lắng nghe
Tiếng buồn trong sương đục
Tiếng hờn trong luỹ tre
Dưới trời thu man mác
Bàng bạc khắp sơn khê
Dầu ai trên bờ liễu
Dầu ai dưới cành lê
Với ngày xuân hờ hững
Cố tình quên phu thê
Trong khi nhìn mây nước
Lòng xuân cũng não nề.

Nguồn:Thơ lãng mạn Việt Nam - Các tác giả tiêu biểu. Trang 111. Lê Bảo. NXB Hội Nhà văn - 1992.

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..