Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trăm anh cũng rứa à?
Mùi thế chưa chi mà vội chán
Trò đời mới rứa đã lo xa
Lợt màu son phấn say màu đạo
Chán cảnh phiền ba mến cảnh chùa.
Bà nguyệt trớ trêu lòng dạ thiểm
Trăm năm lỡ để thiệt thòi hoa.


Nguồn: Thơ Hàn Mặc Tử và những lời bình.
Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan.