15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 13:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/08/2010 21:58

Rừng Thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trâm anh cũng rứa à?
Mùi tục chưa chi mà vội chán
Cuộc đời mới thế đã lo xa
Lạt mùi son phấn say mùi đạo
Chán cảnh phồn hoa mến cảnh chùa
Dì nguyệt trờ trêu lòng dạ thiểm
Trăm năm nỡ để thiệt thòi hoa!


Bài thơ này được Sào Nam Phan Bội Châu hoạ vần.

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995