23.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tducchau vào 21/08/2010 21:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tducchau vào 21/08/2010 21:55

Đêm trăng thong thả thử chèo ra
Ơn nước hôm nay tắm gội mà
Sào cắm thuyền dồi thân thể khách
Buồm trương gió táp mặt mày hoa
Cầm lòng sông dễ không sao đặng
Đứng mũi ai kia đã mệt chưa!
Đất ướt loi ngoi trời mát mẻ
Mây mưa khoan khoái trận vừa qua


Bài thơ này được Quách Tấn hoạ vần.

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995