Tặng Thanh Trai họ Hoàng

Ngày mai xác thịt của người em,
Sẽ có bàn tay lạ khác kềm,
Tôi muốn đòi em trả lại hết
Thứ tình yêu dấu trong bao đêm.

Nhưng tối hôm nay tôi gặp em,
Má em nóng hổi thấy tôi thèm,
Tôi còn tiếc nuối hai con mắt,
Ðôi mắt say mơ như mộng êm.

Người em, với tôi, là bài thơ
Thuỳ mị, nghiêm trang hay lẳng lơ...
Có lúc ngủ quên dưới bóng mát
Ðắm nhìn tôi chọn cái đề thơ...

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ,
Em lấy chồng rồi hết ước mơ...
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng,
Ngồi lên để thả cái hồn thơ...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012