Bố mẹ đã nhận trầu cau của người ta
Nụ hoa đến thì chờ ngày trao cho người con trai xa lạ
Mẹ sắm sửa hành trang cho con từ tấm bé
Để hôm nay
Con tách ra, nhập lại với một người

Con đi lấy chồng vẫn về với mẹ thôi
Nào có qua sông mà lo cách trở
Nhà mình chông chênh vì thiếu đi áo quần sách vở
Chiều vắng thêm vì chiều vắng con
Con đi lấy chồng cũng xa mẹ từ đây
Vui buồn cũng từ đây thay đổi
Mẹ không thể cho con những gì chưa biết tới
Hãy yêu quý cuộc đời như mẹ đã yêu con!