104.60
34 bài thơ
Tạo ngày 10/02/2006 10:31 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 02/10/2008 11:48 bởi Vanachi
Đây là tập thơ duy nhất do Hàn Mặc Tử xuất bản lúc sinh thời, in tại nhà in Tân Dân, Hà Nội, xong ngày 23-10-1936, gồm 48 trang, khổ 12,5x19,4 với 34 bài thơ. Tuy nhiên, tập thơ này đến nay không còn tìm lại được bất kỳ bản nào. Năm 1992, NXB Hội Nhà văn xuất bản lại tập thơ này căn cứ theo bản chép tay của Chế Lan Viên năm 1987, do vợ ông là nhà văn Vũ Thị Thường trao lại, nhưng chỉ có 21 bài. Năm 2012, NXB Hội Nhà văn xuất bản lại tập thơ căn cứ theo một bản do Trần Như Uyên đánh máy lại năm 1969 từ một bản đánh máy khác của nhà thơ Phan Văn Dật cùng ở Huế, do bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa (Mỹ) sao lại từ tư liệu của cô mình là Hoàng Thị Kim Cúc ở Huế, có đủ 34 bài.

Tựa

Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói bến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa Nguồn Trong trẻo.

Trên…