64.67
23 bài thơ
Tạo ngày 10/02/2006 10:31 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 02/10/2008 11:48 bởi Vanachi
Tựa:

Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói bến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa Nguồn Trong trẻo.

Trên đầu người là cao cả, vô biên và vô lượng, xung quanh người là mơn trớn với yêu đương vây phủ bởi trăm dây quyến luyến - làm bằng êm dịu, làm bằng thanh bai... Gió phương mô đẩy đưa người đến bờ xa lạ, đầy trinh tiết và đầy thanh sắc. Người dừng lại để hái những lá tinh hoa. Người nín lặng để mà nghe tiếng trăng reo vang như tiếng châu báu vỡ lở. À, ra người cũng dại dột hốt vàng rơi bọc trong vạt áo.

Trí người đã dâng cao và thơ người dâng cao hơn nữa. Thì ra người đang say sưa đi trong giấc mơ ước, trong huyền diệu, trong sáng láng và vượt ra hẳn ngoài hư linh...

***

Tôi làm thơ?

- Nghĩa là tôi nhấn một cung đàn, bấm một nút đường tơ, rung rinh một…