Tặng Mệ Dung ca sĩ Huế

Hỏi chớ: mấy tuổi? Đáp: mười lăm
Non nước từng phen nổi tiếng tăm
Bạc mệnh đàn chơi đau nửa kiếp
Đồng tâm tơ buộc chặt quanh năm
Chường mình trước án trông đầy đặn
Nép mặt trông hoa nói thỉ thầm
Mười khúc đoạn trường say chửa tỉnh
Thuyền ai ngấp nghé muốn ôm cầm.


Bài thơ này vịnh một kỹ nữ trẻ gảy đàn nguyệt.

Nguồn:
1. Nguyễn Bá Tín, Hàn Mặc Tử trong riêng tư, NXB Hội Nhà văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài hoạ của Thiện Nam (I)

(Cố ý nói: “Xướng ca vô loài”)

Nghe ra tuổi mới mười lăm
Oanh yến đi về đã tiếng tăm
Mái đẩy hò đưa tình vạn nẻo
“Giao duyên” chờ đợi khách trăm năm
Tơ vương mấy đoạn đành dang dở
Nhịp lỗi nhiều phen luống thẹn thầm
Đã trót trao thân vào trướng nguyệt
Vui chi cay đắng, nghiệp ca cầm.


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của Thiện Nam (II)

(Nói về giải ước Mộng Cầm 1936)

Cài trâm tuổi ấy chữa bao lăm
Mà khách tài hoa mộ tiếng tăm
Phiếm trúc keo sơn tình đãi ngộ
Giây tơ ràng buộc nghĩa trăm năm
“Biết ai tâm sự” buồn chan chứa
“Đền nợ Ô-Ly” oán tủi thầm
Nhớ buổi hòa âm từ dạo ấy
Thương ai chua xót đoạn cung cầm


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiên sinh không rõ tên

Hỏi cho mấy tuổi - Đáp mười lăm,
Non nước từng phen nổi tiếng tăm.
Bạc mạng giâu lần đau chín khúc
Đồng tâm tơ buộc chặt quanh năm.
Chướng mình trước án trông đầy đặn,
Nép mặt trong hoa nói thì thầm.
......


Nguồn: Thơ Hàn Mặc Tử và những lời bình.
Câu chuyển kết quên, cố nghĩ mà không nhớ lại được.
Trong sách ghi người dịch chưa rõ tên.
Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan.
15.00
Trả lời