Dưới đây là các bài dịch của Tiên sinh không rõ tên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Gái ở chùa (Hàn Mặc Tử): Bản dịch của Tiên sinh không rõ tên

Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trăm anh cũng rứa à?
Mùi thế chưa chi mà vội chán
Trò đời mới rứa đã lo xa
Lợt màu son phấn say màu đạo
Chán cảnh phiền ba mến cảnh chùa.
Bà nguyệt trớ trêu lòng dạ thiểm
Trăm năm lỡ để thiệt thòi hoa.


Nguồn: Thơ Hàn Mặc Tử và những lời bình.
Người dịch trong sách ghi là chưa rõ tên.
Ảnh đại diện

Đàn nguyệt (Hàn Mặc Tử): Bản dịch của Tiên sinh không rõ tên

Hỏi cho mấy tuổi - Đáp mười lăm,
Non nước từng phen nổi tiếng tăm.
Bạc mạng giâu lần đau chín khúc
Đồng tâm tơ buộc chặt quanh năm.
Chướng mình trước án trông đầy đặn,
Nép mặt trong hoa nói thì thầm.
......


Nguồn: Thơ Hàn Mặc Tử và những lời bình.
Câu chuyển kết quên, cố nghĩ mà không nhớ lại được.
Trong sách ghi người dịch chưa rõ tên.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]