19/01/2021 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn nguyệt

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 20:16

 

Tặng Mệ Dung ca sĩ Huế

Hỏi chớ: mấy tuổi? Đáp: mười lăm
Non nước từng phen nổi tiếng tăm
Bạc mệnh đàn chơi đau nửa kiếp
Đồng tâm tơ buộc chặt quanh năm
Chường mình trước án trông đầy đặn
Nép mặt trông hoa nói thỉ thầm
Mười khúc đoạn trường say chửa tỉnh
Thuyền ai ngấp nghé muốn ôm cầm.
Bài thơ này vịnh một kỹ nữ trẻ gảy đàn nguyệt.

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Đàn nguyệt