15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 14/03/2007 09:18 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/03/2007 09:22 bởi Vanachi
Trúc Đình Lê Hữu Nghiêm, tự Lê Khoan Hoàng, một nhà Nho triều Nguyễn, quê tại Nghệ Tĩnh, đồng thời với cụ Phan Bội Châu; một số thơ văn của cụ trước đây được đăng trên tạp chí "Nam phong".