渡桑乾

客舍并州已十霜,
歸心日夜憶咸陽。
無端更渡桑乾水,
卻望并州是故鄉。

 

Độ Tang Càn

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương,
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương.
Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ,
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

 

Dịch nghĩa

Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười năm,
Lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương.
Bỗng dưng lại sang sông Tang Càn,
Ngoảnh nhìn Tinh Châu, lại thấy như quê cũ.


Có tài liệu ghi tác giả bài này là Lưu Tạo 劉皂 dưới tiêu đề Lữ thứ sóc phương 旅次朔方.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Tinh Châu đất khách trải mươi hè,
Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ về.
Qua bến Tang Càn, vô tích nữa,
Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Quán khách Tinh Châu trải chục sương,
Lòng quê ngày tối nhớ Hàm Dương.
Chợt đâu lại vượt dòng Tang thuỷ,
Trông ngóng Tinh Châu, ngỡ cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Quán khách mười năm trải gió sương
Tinh Châu sớm tối nhớ Hàm Dương
Vì đâu lại vượt dòng Tang thủy
Ngoảnh lại Tinh Châu tưởng cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Hữu Dương

Mười năm quán trọ đất Tinh Châu,
Thương nhớ Hàm Dương canh cánh sầu.
Ai tưởng sông Tang nay lại vượt,
Tinh Châu ngoảnh lại, cố hương đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tinh Châu nương náu trải mười sương,
Lòng nhớ Hàm Dương sớm tối thường.
Dời đến Tang Càn chi thế nữa,
Tinh châu ngoảnh lại cũng Hàm Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Đất khách Tinh Châu trải mười sương
Đêm ngày quê cũ nhớ Hàm Dương
Tang Kiền qua bến nhìn ngoảnh lại
Thân thiết Tinh Châu tựa cố hương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đất Tinh Châu mười thu đất trọ
Quê Hàm Dương mong nhớ ngày đêm
Về Tang Càn bến sông quen
Tinh Châu ngoảnh lại bỗng nên quê mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mười năm ở trọ Tinh Châu
Nhớ Hàm Dương, lòng muốn mau về nhà
Sông Tang Càn, bất chợt qua
Tinh Châu ngoảnh lại, đã là quê xưa.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Hoàng

Khách trọ Tinh Châu đã mười sương
Đêm ngày khắc dạ nhớ Hàm Dương
Không dưng quá bến Tang Càn đó
Nhìn lại Tinh Châu đã cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khách xá Tinh Châu nhẵn chục sương,
Tình nhà, sớm tối nhớ Hàm Dương.
Bỗng qua bến nước Tang Càn nọ,
Ngoảnh lại Tinh Châu ấy cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối