渡漢江

嶺外音書絕,
經冬復立春。
近鄉情更怯,
不敢問來人。

 

Độ Hán giang

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
Kinh đông phục lập xuân.
Cận hương tình cánh khiếp,
Bất cảm vấn lai nhân.

 

Dịch nghĩa

Ở núi không có tin tức gì bên ngoài,
Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới.
Càng tới gần quê lòng càng kinh hãi,
Không dám hỏi người qua đường.


Hán giang tức Hán thuỷ, một chi lưu lớn của Trường Giang, bắt nguồn từ Thiểm Tây, chảy qua Hồ Bắc vào Trường Giang. Khi Tống Chi Vấn từ Lĩnh Nam trở về bắc, qua Hán thuỷ tại vùng phụ cận của Tương Dương.

Có sách chép tác giả bài thơ này là Tống Chi Vấn. Năm 705, Võ Tắc Thiên mất hết quyền hành và bị giam lỏng do binh biến phát động bởi Trương Giản Chi 張柬之 và quần thần, nam sủng Trương Dịch Chi 張易之 và Trương Xương Tông 張昌宗 của Võ Hậu bị giết, Tống Chi Vấn (656-712) thuộc phe nhóm Trương Dịch Chi bị Đường Trung Tông đày xuống Lung Châu 瀧州 làm tham quân. Tháng 10 năm Thần Long đầu (705), Tống Chi Vấn qua Ngũ Lĩnh, xuống Lung Châu (nay là thị trấn La Định 羅定, tỉnh Quảng Đông), đến năm sau, trốn về Lạc Dương ẩn nấp trong nhà Trương Trọng Chi 張仲之. Trên đường về khi qua Hán Thuỷ, Tống Chi Vấn làm bài thơ này. Trong khi đó, Lý Tần là rường cột của triều đình, được dân thương yêu ủng hộ, trong tiểu sử không thấy nói ông bị đày và có lần trở về miền bắc, hơn nữa ông không có gì phải lo sợ ngại ngùng khi thăm hỏi những người cùng quê, vì vậy có lẽ Lý Tần không phải là tác giả bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lĩnh ngoại thư từ vắng,
Qua đông lại lập xuân.
Gần làng lòng sợ hãi,
Không dám hỏi lai nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Ải xa bặt tin nhà,
Xuân về đông đã qua.
Gần quê không dám hỏi,
Tin nhà khách lại qua.

lnp
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngoài ải tin nhà không nhận được
Hết đông sẽ đến xuân chan hoà
Gần quê lòng lại thêm lo lắng
Chẳng dám hỏi thăm các khách qua!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Ngoài ải thư nhà bặt
Đông qua lại đến xuân
Về quê lòng phấp phỏng
Không dám hỏi người thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngũ Lĩnh tin nhà vắng,
Đông tàn lại đến xuân.
Gần quê lòng những ngại,
Không dám hỏi người thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ở ngoài miền núi, bặt thơ,
Qua đông, lại đến bây giờ lập xuân.
Về quê, phấp phỏng ngại ngần,
Gặp người dám hỏi hỏi người thân thế nào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở non lâu quá chẳng thư nhà
Đông lạnh qua rồi, xuân nở hoa
Gần tới quê xưa càng ái ngại
Trên đường chẳng dám hỏi người qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài núi tin thư vắng
Đông qua xuân lại về
Gần làng lòng những sợ
Không dám hỏi người quê

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Núi ngoài tin tức vắng
Khỏi chạp đã ra năm
Xót dạ gần quê quán
Gặp người sợ hỏi thăm


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Đất khách thư từ bặt,
Qua đông lại đến xuân.
Gần nhà càng khiếp sợ,
Không dám hỏi xa gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời