渡漢江

嶺外音書絕,
經冬復立春。
近鄉情更怯,
不敢問來人。

 

Độ Hán giang

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
Kinh đông phục lập xuân.
Cận hương tình cánh khiếp,
Bất cảm vấn lai nhân.

 

Dịch nghĩa

Ở núi không có tin tức gì bên ngoài
Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới
Càng tới gần quê lòng càng kinh hãi
Không dám hỏi người qua đường


Hán giang tức Hán thuỷ, xuất phát từ Thiểm Tây, nhập vào Hồ Bắc, chảy vào Trường Giang.

Có tài liệu cho tác giả bài này là Tống Chi Vấn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lĩnh ngoại thư từ vắng,
Qua đông lại lập xuân.
Gần làng lòng sợ hãi,
Không dám hỏi lai nhân.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Ải xa bặt tin nhà,
Xuân về đông đã qua.
Gần quê không dám hỏi,
Tin nhà khách lại qua.

lnp
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngoài ải tin nhà không nhận được
Hết đông sẽ đến xuân chan hoà
Gần quê lòng lại thêm lo lắng
Chẳng dám hỏi thăm các khách qua!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Ngoài ải thư nhà bặt
Đông qua lại đến xuân
Về quê lòng phấp phỏng
Không dám hỏi người thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngũ Lĩnh tin nhà vắng,
Đông tàn lại đến xuân.
Gần quê lòng những ngại,
Không dám hỏi người thân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ở ngoài miền núi, bặt thơ,
Qua đông, lại đến bây giờ lập xuân.
Về quê, phấp phỏng ngại ngần,
Gặp người dám hỏi hỏi người thân thế nào...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở non lâu quá chẳng thư nhà
Đông lạnh qua rồi, xuân nở hoa
Gần tới quê xưa càng ái ngại
Trên đường chẳng dám hỏi người qua

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài núi tin thư vắng
Đông qua xuân lại về
Gần làng lòng những sợ
Không dám hỏi người quê

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Núi ngoài tin tức vắng
Khỏi chạp đã ra năm
Xót dạ gần quê quán
Gặp người sợ hỏi thăm


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời