渡桑乾

客舍并州已十霜,
歸心日夜憶咸陽。
無端更渡桑乾水,
卻望并州是故鄉。

 

Độ Tang Càn

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương,
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương.
Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ,
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

 

Dịch nghĩa

Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười năm,
Lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương.
Bỗng dưng lại sang sông Tang Càn,
Ngoảnh nhìn Tinh Châu, lại thấy như quê cũ.


Có tài liệu ghi tác giả bài này là Lưu Tạo 劉皂 dưới tiêu đề Lữ thứ sóc phương 旅次朔方.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mười năm khách ở Châu Tinh
Ngày đêm lòng nhớ về thành Lạc Dương
Bỗng đâu qua bến Độ Tang
Châu Tinh ngoảnh lại ngỡ làng ta xưa


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mấy năm là khách Châu Tinh
Mà lòng vẫn ở nơi thành Hàm Dương
Bến Tang ai khéo đưa đường
Tinh Châu so mấy Hàm Dương thế nào


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách trọ Tinh Châu đã mấy sương,
Đêm ngày quê nhớ đất Hàm Dương.
Tang Càn bất chợt sang sông lại,
Ngoảnh lại Tinh Châu, thấy cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Mười thu làm khách châu Tinh
Đêm ngày tơ tưởng quê mình Hàm Dương
Qua sông bỗng nổi niềm thương
Tinh châu đã hoá quê hương mất rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]