Xuân hoa cách - Xuân từ

Xuân tự hoạ, noãn phong phi, vi nhật trì,
Đào hoa hàm tiếu liễu như my,
Điệp loạn phi.
Tùng lý hoàng oanh hiển hoản,
Lương đầu tử yến nôm ni.
Hạo đãng xuân khuê bất tự tri.


Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Xuân như vẽ, gió hây hây, ngày dài thay,
Đào hoa cười mỉm, liễu tươi mày,
Bướm loạn bay.
Con oanh líu lo vườn rậm,
Cái yến ríu rít hiên tây.
Lồng lộng buồng xuân mở suốt ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ vịnh Sử

-Huyền thoại Liễu Hạnh công chúa

Chúa Liễu là thần quan trọng nhất
‘Phủ Giầy’ tên gọi khá nôm na
Dân gian Bắc bộ hàng năm giỗ
“Tháng tám giỗ Cha*... Mẹ tháng ba”

Mẹ là Thánh Mẫu... tọa nhiều nơi
Nam Định quê đầu... giỗ thật vui
Liễu Hạnh ba lần quay lộn kiếp
Thay tên đổi họ... cõi luân hồi

Lần cuối Ngọc Hoàng ban sắc chỉ
Miễn vòng sinh tử... được tiêu dao
‘Tam Tòa Thánh Mẫu’ đầy huyền thoại
‘Tứ bất tử’**... ta mãi tự hào...

Thiềng Đức – 13/3/2011


* Vua Cha là Bát Hải Động Đình và Trần Hưng Đạo.
** Thánh Tản, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Chúa Liễu.
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Cảnh như vẽ, gió hây hây.
Hoa đào mỉm miệng, liễu giương mây.
Bướm nhặng bay,
Trong bụi oanh vàng ríu rít,
Đầu nhà én đỏ hót hay,
Buồng xuân rạo rục mối tình gây,
Đề thơ này!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân như vẽ, gió hây hây.
Hoa đào mỉm miệng, giương mây liễu ngày.
Bên hoa bướm nhặng loạn bay,
Oanh vàng ríu rít bụi cây tối ngày,
Đầu nhà én đỏ hót hay,
Buồng xuân rạo rục lại gây mối tình,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời