21/05/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hoa cách - Xuân từ

Tác giả: Liễu Hạnh công chúa - 柳杏公主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2007 19:03

 

Phiên âm

Xuân tự hoạ, noãn phong phi, vi nhật trì,
Đào hoa hàm tiếu liễu như my,
Điệp loạn phi.
Tùng lý hoàng oanh hiển hoản,
Lương đầu tử yến nôm ni.
Hạo đãng xuân khuê bất tự tri.

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Xuân như vẽ, gió hây hây, ngày dài thay,
Đào hoa cười mỉm, liễu tươi mày,
Bướm loạn bay.
Con oanh líu lo vườn rậm,
Cái yến ríu rít hiên tây.
Lồng lộng buồng xuân mở suốt ngày.
Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942
Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Hạnh công chúa » Xuân hoa cách - Xuân từ