Phổ liên cách - Hạ từ

Càn khôn tăng uất áo,
Thảo lý thanh oa náo,
Chi đầu hàn thiền táo,
Thanh thanh đỗ vũ não,
Á á hoàng oanh lão.
Tần tương cáo:
Chúa xuân kim quy liễu, như hà hảo?
Giá ban cảnh sắc, thiêm khởi nhất phiên lao thảo.
Hạnh Chúc Dung quân, cổ nhất “Nam huân”.
Thám hoa tống hạ hương đáo.
Tiền độ thương tâm, tuỳ phong tận hảo.


Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Khí giời thêm bức bối,
Cóc nhái kêu trong bụi,
Ve kêu sầu trên cỗi,
Quyên gọi hè khắc khoải,
Oanh hót chiều sôi nổi,
Cùng nhau hỏi:
Xuân nay đâu mà tiết giời đã đổi?
Nhường này cảnh sắc lại thêm một phen bối rối.
May thần Chúc Dung, gảy một khúc “Nam huân”.
Thơm ngát mùi sen tới,
Phiền não ngày xưa, đưa cơn gió thổi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Giời đất nhiều phần nóng bức,
Bãi cỏ ếch rộn rực,
Đầu cành ve kêu nhức.
Tiếng quốc nghe hậm hực,
Giọng oanh thêm náo nức,
Dường tấm tức:
Chúa xuân về rồi ấy mới cực!
Kìa kìa cánh sắc,
Ngao ngán lòng người quá sức.
May đâu Chúc Dong, gẩy một khúc đàn giải nực,
Thoảng mùi sen thơm phức.
Một trận gió bay,
Sạch nỗi buồn bực.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều phần nóng bức đất trời,
Đầu cành ve rộn ếch thời kêu vang,
Tiếng nghe hậm hực quốc than,
Giọng oanh thêm náo nức càng nổi sôi,
Trong lòng ấm ức hỏi thôi
Chúa xuân đâu vắng tiết trời đổi thay,
Kìa kìa cánh sắc ban ngày,
Ngán ngao quá sức lòng người cảnh xuân.
Chúc Dong, gẩy khúc Nam huân,
Thoảng mùi thơm phức mấy tuần gió bay.,
Một cơn sạch nỗi buồn ngay.
Ngày xưa phiền não, ngày nay thoáng buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời