懷吳中馮秀才

長州苑外草蕭蕭,
卻算遊程歲月遙。
唯有別時今不忘,
暮煙秋雨過楓橋。

 

Hoài Ngô Trung Phùng tú tài

Trường Châu uyển ngoại thảo tiêu tiêu,
Khước toán du trình tuế nguyệt dao.
Duy hữu biệt thì kim bất vong,
Mộ yên thu vũ quá phong kiều.

 

Dịch nghĩa

Lúc chia tay ở vườn Trường Châu, cỏ lao xao,
Kể về thời gian thì chuyến đi chơi đã xa vời rồi.
Duy có không gian lúc chia tay thì không thể quên:
Sương chiều và mưa thu rơi trên cầu có hàng cây phong.


Ngô Trung là tên khác của Ngô Quận đời Đường, nay là huyện Giang Châu, tỉnh Giang Tô.
Có bản ghi tác giả bài này là Trương Hựu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ lao xao bên Trường Châu uyển
Tính thời gian ly biệt đã xa
Nhưng không gian vẫn chưa nhoà
Nhớ chiều sương khói, mưa sa bên cầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường Châu ngày ấy cỏ dàu dàu
Năm tháng đi xa cũng đã lâu
Duy lúc chia tay nay vẫn nhớ
Khói chiều bến liễu đổ mưa thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Châu vườn ngoại, lúc chia phôi,
Đi chuyến chơi xa lâu quá rồi.
Duy chốn biệt ly thì vẫn nhớ,
Phong trên cầu gió chiều thu rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vườn Trường Châu mé ngoài cỏ lụi
Lại tính chuyến đi năm tháng xa
Chỉ có lúc biệt nay vẫn nhớ
Vượt cầu phong chiều khói mưa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời