16/05/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ liên cách - Hạ từ

Tác giả: Liễu Hạnh công chúa - 柳杏公主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 16:09

 

Phiên âm

Càn khôn tăng uất áo,
Thảo lý thanh oa náo,
Chi đầu hàn thiền táo,
Thanh thanh đỗ vũ não,
Á á hoàng oanh lão.
Tần tương cáo:
Chúa xuân kim quy liễu, như hà hảo?
Giá ban cảnh sắc, thiêm khởi nhất phiên lao thảo.
Hạnh Chúc Dung quân, cổ nhất “Nam huân”.
Thám hoa tống hạ hương đáo.
Tiền độ thương tâm, tuỳ phong tận hảo.

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Khí giời thêm bức bối,
Cóc nhái kêu trong bụi,
Ve kêu sầu trên cỗi,
Quyên gọi hè khắc khoải,
Oanh hót chiều sôi nổi,
Cùng nhau hỏi:
Xuân nay đâu mà tiết giời đã đổi?
Nhường này cảnh sắc lại thêm một phen bối rối.
May thần Chúc Dung, gảy một khúc “Nam huân”.
Thơm ngát mùi sen tới,
Phiền não ngày xưa, đưa cơn gió thổi.
Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942
Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Hạnh công chúa » Phổ liên cách - Hạ từ