Gốc gác ăn suốt cùng châu ấp
Cành lá che kín khắp bầu trời
Dung nhan rực rỡ mọi nơi
Bóng râm che mát thắm tươi sơn hà

tửu tận tình do tại