盡日看雲首不回,
無心都大似無才。
可憐光采一片玉,
萬里晴天何處來。

 

Vân

Tận nhật khán vân thủ bất hồi,
Vô tâm đô đại tự vô tài.
Khả liên quang thái nhất phiến ngọc,
Vạn lý tình thiên hà xứ lai.

 

Dịch nghĩa

Ngắm mây chăm chú đến độ quên quay đầu,
Mây tuy lớn nhưng vô tâm và bất tài.
Tiếc cho những cụm mây rực rỡ đẹp như châu ngọc,
Những ngày tạnh, trong bầu trời vạn dặm này, chúng trôi về đâu?


Có nơi chép tác giả bài thơ là Đỗ Mục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Cứ mải nhìn mây đầu chẳng quay
Đã vô tâm quá lại vô tài
Khá thương mảnh ngọc làu làu sáng
Trời tạnh ngút ngàn, đâu đến đây?


Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngắm mây chăm chú chẳng quay đầu
Mới biết vô tâm lại bất tài
Đáng tiếc cụm mây đẹp tựa ngọc
Ngày quang vạn dặm nổi nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt buổi nhìn mây chẳng ngó ai
Vô tâm mà cũng quá vô tài
Thương cho mảnh ngọc ngời ngời sáng
Muôn dặm trời thanh lại đến đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày suốt ngắm mây đầu chẳng quay
Vô tâm to mấy cũng vô tài
Tiếc thay sắc sáng như như viên ngọc
Vạn dặm trời quang đâu chốn trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời