29/11/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân

Tác giả: Chử Tái - 褚載

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 19:57

 

Nguyên tác

盡日看雲首不回,
無心都大似無才。
可憐光采一片玉,
萬里晴天何處來。

Phiên âm

Tận nhật khán vân thủ bất hồi,
Vô tâm đô đại tự vô tài.
Khả liên quang thái nhất phiến ngọc,
Vạn lý tình thiên hà xứ lai.

Dịch nghĩa

Ngắm mây chăm chú đến độ quên quay đầu,
Mây tuy lớn nhưng vô tâm và bất tài.
Tiếc cho những cụm mây rực rỡ đẹp như châu ngọc,
Những ngày tạnh, trong bầu trời vạn dặm này, chúng trôi về đâu?

Bản dịch của Hoài Anh

Cứ mải nhìn mây đầu chẳng quay
Đã vô tâm quá lại vô tài
Khá thương mảnh ngọc làu làu sáng
Trời tạnh ngút ngàn, đâu đến đây?
Có nơi chép tác giả bài thơ là Đỗ Mục.
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chử Tái » Vân