Dưới đây là các bài dịch của Đào Hữu Dương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Độ Tang Càn (Giả Đảo): Bản dịch của Đào Hữu Dương

Mười năm quán trọ đất Tinh Châu,
Thương nhớ Hàm Dương canh cánh sầu.
Ai tưởng sông Tang nay lại vượt,
Tinh Châu ngoảnh lại, cố hương đâu ?

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đào Hữu Dương

Hạc vàng người cưỡi bay xa,
Dấu xưa để lại một toà Hạc lâu.
Hạc đi không trở lại lầu,
Chỉ còn mây trắng ngàn thâu lững lờ.
Hán Dương sông lặng cây đua,
Cỏ thơm Anh Vũ trên bờ xanh tươi.
Chiều hôm quê khuất bên trời,
Khói mờ sông nước làm ai chạnh buồn.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Đào Hữu Dương

Tuổi già lận đận nỗi tình đời
Vô tận vần xoay khoảng đất trời
Ti tiện gặp thời lên chẳng khó
Anh hùng lỡ bước hận nhiều thôi
Vác non phò chúa trên vai nặng
Gột giáp qua mây mặt nước trôi
Thù nước chưa xong đầu sớm bạc
Dưới trăng mài kiếm mấy thu rồi

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]