夜別韋司士

高館張燈酒復清,
夜鍾殘月雁歸聲。
只言啼鳥堪求侶,
無那春風欲送行。
黃河曲裏沙為岸,
白馬津邊柳向城。
莫怨他鄉暫離別,
知君到處有逢迎。

 

Dạ biệt Vi tư sĩ

Cao quán trương đăng tửu phục thanh,
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh.
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ,
Vô ná xuân phong dục tống hành.
Hoàng Hà khúc lý sa vi ngoạn,
Bạch Mã tân biên liễu hướng thành.
Mạc oán tha hương tạm ly biệt,
Tri quân đáo xứ hữu phùng nghinh.

 

Dịch nghĩa

Quán cao, chong ngọn đèn, rượu lại trong vắt
Tiếng chuông đêm, ánh trăng nhạt, nhạn về kêu
Chỉ bảo rằng tiếng chim gọi tìm đàn
Nào biết ngọn gió xuân đang tiễn người đi
Trên khúc Hoàng Hà hai bờ toàn cát
Bên bến Bạch Mã liễu rũ quanh thành
Chớ buồn giận vì tạm xa nơi đất khách
Biết anh đến đâu cũng có người đón tiếp.


(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Quán đã lên đèn rượu thấm môi,
Trăng tàn chuông sớm nhạn về khơi.
Chỉ nghe chim hót cầu van bạn,
Không nhẽ gió xuân giục tiễn nguời.
Bạch Mã bờ thành dương liễu vẫy,
Hoàng Hà khúc cát bải sông bồi.
Đừng buồn tạm biệt về quê khách,
Đến đấy người quen đón bạn rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong quán đèn khêu rượu lại mời
Nhạn về trăng lặn đổ chuông mai
Kìa con chim hãy kêu bầy đó
Ôi! gió xuân sao giục bước rồi!
Mấy khúc Hoàng Hà bờ cát nổi
Bến đò Bạch Mã liễu thành tươi
Chớ hờn đất khách còn ly biệt
Anh đến đâu không kẻ đón vời!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lầu cao đèn sáng, chén rượu pha,
Nhạn về chuông điểm, ánh trăng tà.
Chỉ nghe tiếng chim van bạn đến,
Nào biết gió xuân giục khách ra.
Rặng liễu quanh thành đò Bạch Mã,
Bến bờ phủ cát khúc Hoàng Hà.
Tạm rời đất khách xin đừng oán,
Đến đâu cũng bạn đón anh mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đèn quán treo cao, rượu đậm tình,
Nhạn về, chuông vằng, nguyệt tàn canh.
Rằng chim kia hót mong tình bạn,
Hỏi gió xuân sao muốn tiễn hành.
Trong khúc sông Hoàng, bờ ngập cát,
Bên dòng Bạch Mã, liễu buông thành.
Chớ oán tha hương tạm ly biệt,
Nơi nào ông chẳng được chào nghênh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quán gác đèn chong rượu ánh ngần,
Nhạn kêu trăng xế sớm chuông ngân.
Chỉ nghe chim hót đang tìm bạn,
Nào biết xuân về sắp tiễn chân.
Dọc khúc Hoàng Hà bờ cát nổi,
Bên thành Bạch Mã rặng đương xuân.
Quê nhà xa tạm xin đừng oán,
Đến đó bao người đón bạn thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Cao quán giăng đèn bày tiệc rượu
Trăng khuya chuông vọng nhạn về mau
Tiếng chim đêm gọi như tìm bạn
Ngọn gió xuân vờn để tiễn nhau
Lấn cát Hoàng Hà dòng uốn khúc
Hướng thành Bạch Mã liễu tươi màu
Chớ buồn đất khách cùng chia biệt
Anh đến nơi đâu chẳng đón chào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Quán cao, đèn sáng rượu ngon,
Chuông ngân, trăng lạt, nhạn còn kêu than.
Chim kêu bảo tiếng gọi đàn,
Tiễn người, nào biết có làn gió xuân.
Hoàng Hà, bờ cát bồi dần,
Quanh thành Bạch Mã, xanh rần liễu buông.
Tạm xa, đất khách đừng buồn,
Đến đâu, đón tiếp luôn luôn có người...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà hàng đèn thắp rượu thêm
Trăng tàn chuông sớm nhạn đêm đã về
Ví như chim gọi bạn bè
Không chừng tiễn bạn lại nhè gió xuân
Hoàng Hà bờ cát chuyển luân
Bến sông Bạch Mã liễu buông hướng thành
Đừng buồn tạm biệt nghe anh
Nơi anh sắp đến kẻ nghênh người chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quán lớn, rượu trong, đèn thắp sáng
Chuông đêm trăng lặn nhạn kêu khơi
Chỉ nghe chim hót mong tìm bạn
Đâu biết gió xuân muốn tiễn người
Một dải Hoàng Hà bờ cát đọng
Bến sông Bạch Mã liễu trông vời
Chớ lo đất khách tạm xa xứ
Bạn đến nơi đâu chẳng đón mời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Quán cao, đèn rạng, rượu trong veo,
Trăng nhạt, chuông đêm, nhạn cũng vèo.
Những tưởng nhạn kêu lo bạn lạc,
Nào hay xuân đến rủ người theo.
Hoàng Hà cát trắng bồi hai phía,
Bạch Mã liễu xanh rủ một lèo.
Chớ giận chớ buồn xa đất khách,
Đến đâu anh chả lắm người đeo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối