03/12/2022 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ biệt Vi tư sĩ
夜別韋司士

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 16:42

 

Nguyên tác

高館張燈酒復清,
夜鍾殘月雁歸聲。
只言啼鳥堪求侶,
無那春風欲送行。
黃河曲裏沙為岸,
白馬津邊柳向城。
莫怨他鄉暫離別,
知君到處有逢迎。

Phiên âm

Cao quán trương đăng tửu phục thanh,
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh.
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ,
Vô ná xuân phong dục tống hành.
Hoàng Hà khúc lý sa vi ngoạn,
Bạch Mã tân biên liễu hướng thành.
Mạc oán tha hương tam ly biệt,
Tri quân đáo xứ hữu phùng nghinh.

Dịch nghĩa

Quán cao, chong ngọn đèn, rượu lại trong vắt
Tiếng chuông đêm, ánh trăng nhạt, nhạn về kêu
Chỉ bảo rằng tiếng chim gọi tìm đàn
Nào biết ngọn gió xuân đang tiễn người đi
Trên khúc Hoàng Hà hai bờ toàn cát
Bên bến Bạch Mã liễu rũ quanh thành
Chớ buồn giận vì tạm xa nơi đất khách
Biết anh đến đâu cũng có người đón tiếp.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong quán đèn khêu rượu lại mời
Nhạn về trăng lặn đổ chuông mai
Kìa con chim hãy kêu bầy đó
Ôi! gió xuân sao giục bước rồi!
Mấy khúc Hoàng Hà bờ cát nổi
Bến đò Bạch Mã liễu thành tươi
Chớ hờn đất khách còn ly biệt
Anh đến đâu không kẻ đón vời!
(Năm 747)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Dạ biệt Vi tư sĩ