贈別

又將書劍出孤舟,
盡日停橈結遠愁。
莫道江波話離別,
江波一去不回流。

 

Tặng biệt

Hựu tương thư kiếm xuất cô chu,
Tận nhật đình nhiêu kết viễn sầu.
Mạc đạo giang ba thoại ly biệt,
Giang ba nhất khứ bất hồi lưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuyền đơn thư kiếm khởi hành
Dừng chèo ngày hết kết quanh những buồn
Chia phôi lời sóng run run
Một đi sóng sẽ đi luôn, không về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khởi hành thư kiếm chiếc thuyền đơn
Ngày hết đổ thuyền sầu kết hơn,
Đừng nói sóng sông nơi tạm biệt,
Một đi sóng sẽ chẳng về luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời