Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 06:21

得遠書

故人居謫宦,
今日一書來。
良久驚兼喜,
殷勤卷更開。
瘴雲沉去雁,
江雨促新梅。
滿紙殊鄉淚,
非冤不可哀。

 

Đắc viễn thư

Cố nhân cư trích hoạn,
Kim nhật nhất thư lai.
Lương cửu kinh kiêm hỉ,
Ân cần quyển cánh khai.
Chướng vân trầm khứ nhạn,
Giang vũ xúc tân mai.
Mãn chỉ thù hương lệ,
Phi oan bất khả ai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cố nhân biếm đi đất trích
Hôm nay một cánh thư về
Lâu lắm, vừa mừng vừa hãi
Ân cần thư mở ra coi
Hơi chướng làm chìm chim nhạn
Mưa sông giục nở hoa mai
Lệ tha hương hoen đầy giấy
Không oan chẳng phải bi ai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn thân bị lưu đày xa thẳm
Nay một thư gửi gấm tới đây
Ngạc nhiên pha lẫn vui vầy
Ân cần mở đọc mới hay sự tình
Thân như nhạn chìm trong mây độc
Kiếp như mai bị tróc mưa sông
Nhớ quê lệ dỏ trên dòng
Không oan đâu có não lòng thế ni.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cố nhân đất trích đày đi,
Hôm nay một cánh thư thi gửi về.
Vừa mừng vừa tủi lâu ghê,
Ân cần thư mở cứ rề rà coi.
Chướng mây chim nhạn chìm xuôi,
Mưa sông giục nở mai tươi xuân gầy.
Tha hương hoen giấy lệ đầy
Không oan chẳng phải ai đây đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời