旅遊傷春

酒醒鄉關遠,
迢迢聽漏終。
曙分林影外,
春盡雨聲中。
鳥思江村路,
花殘野岸風。
十年成底事,
羸馬倦西東。

 

Lữ du thương xuân

Tửu tỉnh hương quan viễn,
Điều điều thính lậu chung.
Thự phân lâm ảnh ngoại,
Xuân tận vũ thanh trung.
Điểu tứ giang thôn lộ,
Hoa tàn dã ngạn phong.
Thập niên thành để sự,
Luy mã quyện tây đông.

 

Dịch nghĩa

Tỉnh rượu ở nơi xa quê,
Nằm nghe đồng hồ nhỏ giọt tới sáng.
Ánh sáng ban mai đã soi rõ khu rừng,
Nghe xuân hết trong tiếng mưa.
Chim bay mỏi mệt qua sông làng,
Hoa tàn bay theo gió ngoài bờ ruộng.
Mười năm chẳng được việc gì,
Ngựa gầy ngán đi đây đó.


Lý Xương Phù đang làm Thiện bộ viên ngoại lang trong triều, vì thơ có ý khinh bạc nên bị hạch tội rồi bị cách chức và đày đi xa. Ông viết bài này trong giai đoạn đó, chữ “xuân” ngụ ý thời huy hoàng của ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Tàn canh tỉnh rượu xa quê
Lậu hồ thánh thót não nề giọt rơi
Mưa đêm mây xám đầy trời
Nắng hồng mất dạng xuân trôi biệt rồi
Cánh chim mỏi ngán sông dài
Đồng hoang lộng gió rã rời cỏ hoa
Mười năm chuyện cũ thoảng qua
Đông tây chồn vó đường xa ngựa gầy.


Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tỉnh say quê tít tắp,
Thánh thót lậu đồng vơi.
Mưa đám xuân tàn lụi,
Nắng mai rừng ánh ngời.
Đường sông chim nhảy nhót,
Gió bến hoa là rơi.
Quên chuyện mười năm cũ,
Ruổi dong, ngựa chán rối !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Tỉnh cơn say, nhớ quê nhà
Thoảng nghe chuông điểm xa xa canh tàn
Hừng đông rừng sáng lên dần
Tiếng mưa gõ nhịp mùa xuân không còn
Chim về đường xóm bên sông
Hoa tàn theo ngọn gió đồng bãi hoang
Mười năm chuyện cũ bàng hoàng
Ngưa gầy mỏi vó dọc ngang nhớ về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hết say lòng chợt nhớ quê xa
Thảnh thót tròn đêm giọt lậu sa
Bóng rõ vừa khi hừng nắng sớm
Xuân tàn tự bởi tiếng mưa qua
Sông quê xao xác chim về tổ
Đồng vắng tơi bời gió rụng hoa
Chuyện cũ mười năm thôi cũng bỏ
Ngựa gầy thêm ngán bước đường xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Mơ giấc hương quan rượu vẫn còn
Giọt đồng thánh thót nhắp nào ngon
Nhấp nhô sáng hé chân trời tỏ
Lác đác xanh rì vẻ liễu non
Cái én đậu cành phơi cánh trắng
Bóng hoa rợp đất nhạt màu son
Bấy lâu thơ thẩn mai cùng tuyết
Rong ruổi non sông vó ngựa chồn


Nguồn: Tú Xương toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Hết say sực nhớ quê nhà
Giọt đồng thánh thót canh tà đã vơi
Rừng cây rõ cảnh sớm mai
Tiếng mưa đưa cả một trời xuân đi
Giang thôn mỏi cánh chim về
Đồng không gió thổi bốn bề hoa rơi
Mười năm chuyện cũ thôi rồi
Ngựa gầy đã chán đường đời tây đông


Nguồn: Tú Xương toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Hồng Nguyên

Sực tỉnh, quê xa nhớ
Giọt đồng vọng canh tà
Bóng cây mờ sương sớm
Mưa nhẹ tiễn xuân qua
Đường thôn, chim bay mỏi
Gió đồng, rụng nhành hoa
Gác chuyện mười năm cũ
Ngựa gầy chán chơi xa!


Nguồn: Tú Xương toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tỉnh rượu dần, thân nơi đất khách
Nghe đồng hồ tí tách thâu đêm
Nắng mai bừng chốn lâm tuyền
Xuân tàn trong tiếng mưa bên liếp ngoài
Chim bay đã mệt nhoài sông vắng
Hoa tàn theo gió cuốn trên bờ
Mười năm rút cuộc nằm trơ
Ngựa gầy chán nản, thẫn thờ đường xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đêm tỉnh rượu xa quê,
Đồng hồ nhỏ giọt nằm nghe sáng trời.
Khu rừng buổi sáng nắng soi,
Mùa xuân sắp hết trong hồi nghe mưa.
Sông làng mỏi mệt chim thưa,
Hoa tàn theo gió bay bừa ruộng ao.
Mười năm chẳng được việc nào,
Ngựa gầy ngán ngẩm ra vào tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời