Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/11/2016 06:10

秋晚歸故居

馬省曾行處,
連嘶渡晚河。
忽驚鄉樹出,
漸識路人多。
細徑穿禾黍,
頹垣壓薜蘿。
乍歸猶似客,
鄰叟亦相過。

 

Thu vãn quy cố cư

Mã tỉnh tằng hành xứ,
Liên tê độ vãn hà.
Hốt kinh hương thụ xuất,
Tiệm thức lộ nhân đa.
Tế kính xuyên hoà thử,
Đồi viên áp bệ la.
Sạ quy do tự khách,
Lân tẩu diệc tương qua.

 

Dịch nghĩa

Ngựa từng đưa ta đi nhiều nơi,
Chiều nay khi qua sông nó hí liên tiếp.
Nó ngạc nhiên khi thoạt thấy cây ở đầu làng,
Dần dần thấy nhiều ngưòi đi trên đường.
Đường nhỏ xuyên qua ruộng lúa,
Bờ ruộng thấp sụp lở, cỏ bệ la mọc leo.
Về quê không báo trước nên như khách,
Ông già hàng xóm cũng qua hỏi thăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa quen đường đưa đi nhiều chỗ
Chiều qua sông mà nó hí hoài
Ngạc nhiên khi thấy cây ngoài
Dần dần mới thấy đông người đang đi
Đường mòn nhỏ xuyên qua ruộng lúa
Bờ ruộng tàn sụp lở cỏ lan
Về không báo trước đi tràn
Ông già hàng xóm cũng sang chào mừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi nhờ ngựa nhiều nơi ngoài,
Liên tiếp qua sông nó hí hoài.
Đầu xóm ngạc nhiên cây thoạt thấy,
Trên đường dần thấy nhiều ngưòi thay!
Xuyên qua đường nhỏ quanh ruộng lúa,
Sụp lở ruộng bờ cỏ mọc đầy.
Báo trước về quê không tựa khách,
Ông già hàng xóm hỏi thăm qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời