26/05/2022 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn quy cố cư
秋晚歸故居

Tác giả: Lý Xương Phù - 李昌符

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/11/2016 06:10

 

Nguyên tác

馬省曾行處,
連嘶渡晚河。
忽驚鄉樹出,
漸識路人多。
細徑穿禾黍,
頹垣壓薜蘿。
乍歸猶似客,
鄰叟亦相過。

Phiên âm

Mã tỉnh tằng hành xứ,
Liên tê độ vãn hà.
Hốt kinh hương thụ xuất,
Tiệm thức lộ nhân đa.
Tế kính xuyên hoà thử,
Đồi viên áp bệ la.
Sạ quy do tự khách,
Lân tẩu diệc tương qua.

Dịch nghĩa

Ngựa từng đưa ta đi nhiều nơi,
Chiều nay khi qua sông nó hí liên tiếp.
Nó ngạc nhiên khi thoạt thấy cây ở đầu làng,
Dần dần thấy nhiều ngưòi đi trên đường.
Đường nhỏ xuyên qua ruộng lúa,
Bờ ruộng thấp sụp lở, cỏ bệ la mọc leo.
Về quê không báo trước nên như khách,
Ông già hàng xóm cũng qua hỏi thăm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa quen đường đưa đi nhiều chỗ
Chiều qua sông mà nó hí hoài
Ngạc nhiên khi thấy cây ngoài
Dần dần mới thấy đông người đang đi
Đường mòn nhỏ xuyên qua ruộng lúa
Bờ ruộng tàn sụp lở cỏ lan
Về không báo trước đi tràn
Ông già hàng xóm cũng sang chào mừng.
Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Xương Phù » Thu vãn quy cố cư