06/12/2021 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt
贈別

Tác giả: Lý Xương Phù - 李昌符

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:19

 

Nguyên tác

又將書劍出孤舟,
盡日停橈結遠愁。
莫道江波話離別,
江波一去不回流。

Phiên âm

Hựu tương thư kiếm xuất cô chu,
Tận nhật đình nhiêu kết viễn sầu.
Mạc đạo giang ba thoại ly biệt,
Giang ba nhất khứ bất hồi lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuyền đơn thư kiếm khởi hành
Dừng chèo ngày hết kết quanh những buồn
Chia phôi lời sóng run run
Một đi sóng sẽ đi luôn, không về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Xương Phù » Tặng biệt