別董大其二

千里黃雲白日曛,
北風吹雁雪紛紛。
莫愁前路無知己,
天下誰人不識君。

 

Biệt Đổng Đại kỳ 2

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân?

 

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,
Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.
Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,
Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?


(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghìn dặm mây vàng, tối sậm trời
Bấc xô nhạn giạt, tuyết rơi rơi.
Đừng rầu chốn đến không thân thích
Ai chẳng biết anh, tiếng khắp nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Mây giăng, ác gác non đoài,
Gió lùa cánh nhạn, bầu trời tuyết phun.
Bạn ơi, nẻo trước đừng buồn,
Thế gian đâu cũng vẫn còn tương tri.

Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mây vàng mười dặm bóng tà,
Gió heo thổi nhạn tuyết sa bời bời.
Chớ buồn tri kỷ không ai,
Đi đâu lại chằng có người biết anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mười dặm mây vàng, nắng rực hồng,
Gió đưa cánh nhạn, tuyết mênh mông.
Chớ buồn đường trước không tri kỷ,
Thiên hạ ai người chẳng biết ông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mười dặm mây vàng ánh nắng hanh,
Hơi may lùa nhạn, tuyềt long lanh.
Đường xa đừng tủi không tri kỷ,
Thiên hạ ai nào chẳng biết anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày tàn, mười dặm mây vàng,
Gió về xua nhạn, tuyết càng đổ mau.
Nơi đi, không bạn, đừng sầu,
Tên anh, thiên hạ ai đâu không rành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời trắng mây vàng mười dặm hửng
Nhạn theo gió bấc tuyết bay tan
Đừng buồn đường trước không tri kỷ
Thiên hạ nào ai chẳng biết anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng xế, mây vàng mười dặm trôi
Nhạn bay, gió bấc, tuyết rơi rơi
Đừng lo lẻ bóng trên đường lạnh
Đâu cũng quen anh thật lắm người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngàn dặm mây vàng nắng quái xông
Tả tơi tuyết nhạn gió chiều đông
Chớ buồn đường trước không tri kỷ
Thiên hạ ai người chẳng biết ông.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây vàng ngàn dặm nắng vàng soi
Bấc lạnh hồng bay tuyết ngập trời
Chớ hận đường xa không tri kỷ
Thế nhân ai chẳng biết quen người

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối