Tuyết bay bời bời trông như những con nhạn tuyết.

Nhất Nguyên