01/12/2022 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Đổng Đại kỳ 2
別董大其二

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2005 01:35

 

Nguyên tác

千里黃雲白日曛,
北風吹雁雪紛紛。
莫愁前路無知己,
天下誰人不識君。

Phiên âm

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ hà nhân bất thức quân?

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,
Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.
Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,
Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nghìn dặm mây vàng, ngày nắng nhạt
Gió mùa giục nhạn, tuyết bay quanh
Chớ buồn phía trước không tri kỷ
Thiên hạ không người quen biết anh
(Năm 747)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Biệt Đổng Đại kỳ 2