楊柳枝八首其八

人言柳葉似愁眉,
更有愁腸似柳絲。
柳絲挽斷腸牽斷,
彼此應無續得期。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 8

Nhân ngôn liễu diệp tự sầu mi,
Cánh hữu sầu trường tự liễu ti.
Liễu ti vãn đoạn trường khiên đoạn,
Bỉ thử ưng vô tục đắc kỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người nói mi sầu như lá liễu
Tơ liễu buồn một điệu như lòng
Tơ kia kéo đứt như không
Tơ lòng một mối bòng bong rối hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người cho lá liễu tựa mi sầu
Tơ liễu dài như mối hận sâu
Dài ngắn liễu tơ buông sợi sợi
Bao giờ ta lạ nối duyên đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Liễu cong một nét mi buồn
Thướt tha dương liễu vấn vương nỗi niềm
Bẻ cành dứt mối tơ duyên
Mong gì nối lại liền cành liễu xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mi mắt buồn giống như lá liễu
Lòng buồn như nhánh liễu thon dài
Liễu bị kéo, lòng bị lôi
Cả hai đều đứt, vãn hồi được đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người nói mi sầu tựa lá dương,
Hận sầu càng thấy liễu tơ vương.
Liễu tơ lôi kéo lòng từng đoạn,
Nối lại tơ duyên dứt đoạn trường.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mi cong lá liễu vương sầu,
Liễu tơ càng thấy vương sâu nổi buồn.
Liễu tơ lôi kéo lòng luôn,
Tơ duyên nối lại dứt vương vấn sầu.

12.00
Trả lời