21/10/2021 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 8
楊柳枝八首其八

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:25

 

Nguyên tác

人言柳葉似愁眉,
更有愁腸似柳絲。
柳絲挽斷腸牽斷,
彼此應無續得期。

Phiên âm

Nhân ngôn liễu diệp tự sầu mi,
Cánh hữu sầu trường tự liễu ti.
Liễu ti vãn đoạn trường khiên đoạn,
Bỉ thử ưng vô tục đắc kỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người nói mi sầu như lá liễu
Tơ liễu buồn một điệu như lòng
Tơ kia kéo đứt như không
Tơ lòng một mối bòng bong rối hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 8