柳枝辭其七

水閣春來乍減寒,
曉妝初罷倚欄幹。
長條亂拂春波動,
不許佳人照影看。

 

Liễu chi từ kỳ 7

Thuỷ các xuân lai sạ giảm hàn,
Hiểu trang sơ bãi ỷ lan can.
Trường điều loạn phất xuân ba động,
Bất hứa giai nhân chiếu ảnh khan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạnh chợt giảm xuân nghiêng gác nước
Điểm trang xong tựa trước lan can
Cành dài động sóng xanh tràn
Giai nhân ai hứa dung nhan soi mình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu tạ xuân về vùng bớt lạnh
Xong trang điểm sớm tựa lan can
Sóng xuân lay động theo cành liễu
Chẳng hẹn giai nhân ngắm ảnh mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời