憶江柳

曾栽楊柳江南岸,
一別江南兩度春。
遙憶青青江岸上,
不知攀折是何人。

 

Ức giang liễu

Tằng tài dương liễu Giang Nam ngạn,
Nhất biệt Giang Nam lưỡng độ xuân.
Dao ức thanh thanh giang ngạn thượng,
Bất tri phan chiết thị hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Xưa từng trồng dương liễu ở bờ sông Giang Nam,
Từ khi rời Giang Nam tới nay đã trải qua hai mùa xuân.
Ở phương xa nhớ màu xanh xanh (của liễu) ở trên bờ sông,
Không biết bây giờ ai là người đa vin cành bẻ.


Ngày nay, hàng liễu xanh bên bờ Thái Hồ vẫn còn, tương truyền được trồng từ khi Bạch Cư Dị làm Thứ sử Tô Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Từng trồng dương liễu Giang Nam,
Hai năm xuân đến, Giang Nam xa rời.
Nhớ bờ dương liễu xanh tươi,
Bẻ cành không biết là người nào đây?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàng liễu Giang Nam thuở ấy trồng
Giang Nam xa cách đã bao xuân
Vời thương sắc liễu bờ sông thắm
Chẳng biết là ai đã bẻ cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ Giang Nam từng trồng dương liễu
Xa Giang Nam vắng thiếu hai xuân
Xa xôi nhớ liễu tươi xanh
Có ai lại nỡ vin cành bẻ đi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bờ liễu Giang Nam tự xới trồng
Hai mùa xuân đã biệt dòng sông
Giang Nam nhớ lắm bờ xanh biếc
Tiễn bạn ai từng bẻ nhánh không?!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Dương liễu Giang Nam trồng bạt ngàn
Một lần cách biệt đã hai xuân
Xanh xanh sông nhớ từ ta vắng
Liễu rủ ai người bẻ hiểu chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giang Nam dương liễu đã từng trồng
Nay cách Giang Nam hai độ xuân.
Vẫn nhớ màu xanh bên nước bạc
Có ai vin bẻ chúng hay không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Giang Nam trồng liễu trên bờ
Hai xuân từ ấy đến giờ đã qua
Nhớ màu xanh liễu phương xa
Bên sông biết có người ra bẻ cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]