送麴司直

曙雪蒼蒼兼曙雲,
朔風煙雁不堪聞。
貧交此別無他贈,
唯有青山遠送君。

 

Tống Khúc tư trực

Thự tuyết thương thương kiêm thự vân,
Sóc phong yên nhạn bất kham văn.
Bần giao thử biệt vô tha tặng,
Duy hữu thanh san viễn tống quân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Buổi sáng tuyết rơi, trời nhiều mây
Gió bắc thổi dồn, én không bay.
Tiễn bạn, tiếc nghèo không quà tặng,
Chỉ có màu xanh ngọn núi này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây tuyết ban mai nhạt cõi không,
Khói, chim gió bấc chẳng cam lòng.
Chia tay, nhà khó không gì tặng,
Chỉ có ngàn xanh tiễn biệt ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tuyết rơi mây ám buổi bình minh
Khói mờ gió bấc nhạn biệt tin
Chia tay, cảnh nghèo lấy gì tặng
Chỉ núi xanh kia tiễn biệt huynh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết xanh xanh như mây buổi sáng
Gió thổi sương, không cánh nhạn bay
Nghèo không quà tặng trao tay
Chỉ còn ngọn núi xanh này tiễn ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyết sớm phất phơ mây sớm trôi
Heo may thêm ngại tiếng chim trời
Bạn nghèo đâu biết chi trao tặng
Duy có non xanh tiễn biệt người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh mây sớm tuyết rơi,
Heo may thêm ngại chim trời being bay.
Bạn nghèo biết tặng chi đây,
Non xanh này tiễn biệt ngài đi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời