Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:19

聞吹楊葉者其二

天生一藝更無倫,
寥亮幽音妙入神。
吹向別離攀折處,
當應合有斷腸人。

 

Văn xuy dương diệp giả kỳ 2

Thiên sinh nhất nghệ cánh vô luân,
Liêu lượng u âm diệu nhập thần.
Xuy hướng biệt ly phan chiết xứ,
Đương ưng hợp hữu đoạn trường nhân.

 

Dịch nghĩa

Trời sinh ra tài nghệ không ai bì
Âm thanh lãnh lót, u buồn như muốn nhập thần
Thổi hướng về nơi vin bẽ (cành liễu)
Là nơi những khách đoạn trường tụ hội (để chia tay).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghề tinh một ngón thật là
Sáng trong cộng với bi ca nhập thần
Biệt ly xứ xứ phân vân
Là nơi những đoạn trường nhân tiễn người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời sinh tài có một không hai
Lãnh lót âm thanh điệu thiện tài.
Thổi hướng về nơi vin bẽ liễu
Đau lòng họp bạn buổi chia tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời sinh ra kỳ tài vô địch
Âm u buồn thấm nhập thần kỳ
Hướng về vin bẻ biệt ly
Nơi đang kẻ ở người đi đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời sinh tài nghệ không ai bì,
Tãnh lót nhập thần thanh luỵ bi.
Thổi hướng về nơi vin bẽ liễu,
Là nơi những khách hội chia ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời