柏林寺南望

溪上遙聞精舍鐘,
泊舟微徑度深松。
青山霽後雲猶在,
畫出東南四五峰。

 

Bách Lâm tự nam vọng

Khê thượng dao văn tinh xá chung,
Bạc chu vi kính độ thâm tùng.
Thanh sơn tễ hậu vân do tại,
Hoạ xuất đông nam tứ ngũ phong.

 

Dịch nghĩa

Nghe tiếng chuông chùa vọng trên bờ suối,
Buộc thuyền lần theo đường nhỏ đi xuyên qua đám tùng bách rậm rạp.
Núi xanh um, sau cơn mưa vẫn còn lại vài đám mây,
Nhìn về hướng đông nam thấy như vừa xuất hiện một bức tranh vẽ với bốn năm ngọn núi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xa vẳng đầu khe viện gióng chuông
Đỗ thuyền lối tắt vượt rừng thông
Núi xanh mưa tạnh mây còn phủ
Dăm ngọn bày ra ở phía đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xa nghe đầu suối tiếng chuông am,
Thuyền đỗ tùng um lối rẽ vàm.
Mưa tạnh núi xanh mây sót lại,
Bốn năm ngọn vẽ hướng đông nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên suối chuông chùa vọng nơi nao
Buộc ghe rẽ lá vượt thông vào
Sau mưa núi biếc còn mây phủ
Tranh hiện đông nam bốn ngọn cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ khe vọng tiếng chuông chùa
Dừng thuyền lối tắt xuyên qua rừng tùng
Sau mưa núi biếc mây vương
Đông nam tranh hiện mấy chòm non cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vọng tiếng chuông chùa bờ suối rừng,
Buộc thuyền đường nhỏ xuyên đồi tùng.
Xanh um mưa núi mây còn lại,
Nhìn hướng đông nam tranh núi từng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời