寄李袁州桑落酒

色比瓊漿猶嫩,
香同甘露仍春。
十千提攜一斗,
遠送瀟湘故人。

 

Ký Lý Viên Châu tang lạc tửu

Sắc tỉ quỳnh tương do nộn,
Hương đồng cam lộ nhưng xuân.
Thập thiên đề huề nhất đấu,
Viễn tống Tiêu Tương cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Sắc giống nước ngọc quỳnh tương đang nõn,
Hương thơm như cam lộ lúc còn xuân.
Mười ngàn một đấu dắt nhau mà mua,
Gửi xa tới Tiêu Tương cho ông bạn thân.


Lý Viên Châu thân thế không rõ. Tang lạc là một loại rượu quý, rất đắt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc tựa ngọc quỳnh đang nõn
Hương như cam lộ ngày xuân
Mười ngàn thuận mua một đấu
Gửi tới Tiêu Tương bạn thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc tựa ngọc quỳnh đang nõn
Hương tày cam lộ vào xuân
Mười nghìn mua ngay một đấu
Xa gởi Tiêu Tương cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc giống ngọc quỳnh đang nhú dần,
Hương thơm cam lộ lúc còn xuân.
Mười ngàn một đấu mua nhau đắt,
Gửi tới Tiêu Tương cho bạn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời