05/07/2022 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lý Viên Châu tang lạc tửu
寄李袁州桑落酒

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 17:04

 

Nguyên tác

色比瓊漿猶嫩,
香同甘露仍春。
十千提攜一斗,
遠送瀟湘故人。

Phiên âm

Sắc tỉ quỳnh tương do nộn,
Hương đồng cam lộ nhưng xuân.
Thập thiên đề huề nhất đấu,
Viễn tống Tiêu Tương cố nhân.

Dịch nghĩa

Sắc giống nước ngọc quỳnh tương đang nõn,
Hương thơm như cam lộ lúc còn xuân.
Mười ngàn một đấu dắt nhau mà mua,
Gửi xa tới Tiêu Tương cho ông bạn thân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc tựa ngọc quỳnh đang nõn
Hương như cam lộ ngày xuân
Mười ngàn thuận mua một đấu
Gửi tới Tiêu Tương bạn thân
Lý Viên Châu thân thế không rõ. Tang lạc là một loại rượu quý, rất đắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Ký Lý Viên Châu tang lạc tửu