12/08/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách Lâm tự nam vọng
柏林寺南望

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 20:44

 

Nguyên tác

溪上遙聞精舍鐘,
泊舟微徑度深松。
青山霽後雲猶在,
畫出東南四五峰。

Phiên âm

Khê thượng dao văn tinh xá chung,
Bạc chu vi kính độ thâm tùng.
Thanh sơn tễ hậu vân do tại,
Hoạ xuất đông nam tứ ngũ phong.

Dịch nghĩa

Nghe tiếng chuông chùa vọng trên bờ suối,
Buộc thuyền lần theo đường nhỏ đi xuyên qua đám tùng bách rậm rạp.
Núi xanh um, sau cơn mưa vẫn còn lại vài đám mây,
Nhìn về hướng đông nam thấy như vừa xuất hiện một bức tranh vẽ với bốn năm ngọn núi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xa vẳng đầu khe viện gióng chuông
Đỗ thuyền lối tắt vượt rừng thông
Núi xanh mưa tạnh mây còn phủ
Dăm ngọn bày ra ở phía đông
Nguồn: Tuyển tập Đường thi, NXB Đà Nẵng, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Bách Lâm tự nam vọng