22/05/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Cúc tư trực
送麴司直

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2006 10:47

 

Nguyên tác

曙雪蒼蒼兼曙雲,
朔風煙雁不堪聞。
貧交此別無他贈,
唯有青山遠送君。

Phiên âm

Thự tuyết thương thương kiêm thự vân,
Sóc phong yên nhạn bất kham văn.
Bần giao thử biệt vô tha tặng,
Duy hữu thanh san viễn tống quân.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Buổi sáng tuyết rơi, trời nhiều mây
Gió bắc thổi dồn, én không bay.
Tiễn bạn, tiếc nghèo không quà tặng,
Chỉ có màu xanh ngọn núi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Tống Cúc tư trực