武侯廟

遺廟丹青落,
空山草木長。
猶聞辭後主,
不復臥南陽。

 

Vũ Hầu miếu

Di miếu đan thanh lạc,
Không sơn thảo mộc trường.
Do văn từ Hậu Chủ,
Bất phục ngoạ Nam Dương.

 

Dịch nghĩa

Miếu xưa nét vẽ xanh đỏ đã phai lạt,
Núi hoang vu cây cỏ mọc um tùm.
Còn nghe vẳng biểu xuất sư từ biệt Hậu Chủ,
Chẳng còn dịp trở về Nam Dương nằm khểnh.


(Năm 766)

Nguyên chú: “Miếu tại Bạch Đế tây giao” 廟在白帝西郊 (Miếu ở phía tây thành Bạch Đế).

Vũ Hầu là tước do Thục đế Lưu Bị phong cho Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngoạ Long, người đất Dương Đô (quận Lang Nha, tỉnh Sơn Đông). Ông tị nạn về Kinh Châu, được Lưu Bị ba lần tới nhà tranh cầu cứu mới ra giúp, là người lắm mưu nhiều kế, giúp Lưu Bị khôi phục cơ đồ nhà Thục Hán. Khi Lưu Bị qua đời, ông hết lòng giúp Hậu Chủ là Lưu Thiện 劉禪, được phong tước Vũ Hương hầu 武鄉侯.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ngôi đền cũ nhạt màu xanh đỏ,
Núi quạnh hiu còn đó cỏ cây.
Biểu từ lời vẳng bên tai,
Không còn trở lại nằm dài Nam Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi vắng đầy cây cỏ,
Đền xưa nhạt vách tường.
Còn nghe từ Hậu Chủ,
Không trở lại Nam Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Miếu xưa nét vẽ đã mờ phai,
Núi vắng, cây xanh, hoa cỏ tươi.
Văng vẳng xuất sư lời biểu tấu,
Nam Dương nào thấy trở về chơi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bức tranh cổ còn nơi miếu cũ,
Núi hoang vu, cây cỏ rậm dầy.
Lời từ Hậu Chủ bên tai,
Khiến không sao lại nằm dài Nam Dương!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xanh đỏ bạc, miếu tàn,
Núi rừng cây cỏ lan.
Vì nghe lờ Hậu Chúa,
Nam Dương hết nằm khàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Miếu còn, nét vẽ lạt phai,
Núi hoang, cây cỏ cao dài tốt tươi.
Giã từ Hậu Chủ vẳng lời,
Chẳng về nằm khểnh dưới trời Nam Dương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Miếu xưa còn lại vẻ phai sương
Núi vắng cây xanh tốt lạ thường
Văng vẳng còn nghe lời Hậu Chủ
Đâu về nằm khểnh đất Nam Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miếu đã xưa nét phai xanh đỏ
Núi hoang vu cây cỏ bít đường
Vẳng nghe từ biệt Hậu vương
Đâu còn trở lại Nam Dương nằm khoèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Miếu thờ còn sót phai màu sắc
Núi đứng trơ không khóm cỏ cây
Tờ biểu vẫn nghe từ Thục chúa
Nam Dương chẳng được lại về cày


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miếu xưa nét vẽ đã phai,
Um tùm cây cỏ mọc dài núi hoang.
Xuất sư nghe biểu vọng sang,
Nam Dương nằm khểnh chẳng màng về đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối