贈李白(秋來相顧尚飄蓬)

秋來相顧尚飄蓬,
未就丹砂愧葛洪。
痛飲狂歌空度日,
飛揚跋扈為誰雄?

 

Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)

Thu lai tương cố thượng phiêu bồng,
Vị tựu đan sa quý Cát Hồng.
Thống ẩm cuồng ca không độ nhật,
Phi dương bạt hỗ vị thuỳ hùng?

 

Dịch nghĩa

Thu tới nhìn nhau còn như cỏ bồng xiêu dạt
Chưa luyện xong đan thẹn với Cát Hồng
Uống say khướt hát lung tung cho hết ngày
Đã bướng lại ngông, vì ai mà làm anh hùng?


(Năm 745)

Trong những bài thơ còn lại của Đỗ Phủ tới nay, đây là bài thơ tuyệt cú đầu tiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thu sang thân vẫn tựa phiêu bồng
Chửa luyện xong đan, thẹn Cát Hồng
Uống mãi hát tràn qua suốt buổi
Tranh hùng ai nhỉ, bướng cùng ngông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Thu sang phiêu bạt cỏ bồng
Luyện đan thẹn với Cát Hồng chửa xong.
Uống say khướt, hát lung tung!
Đã ngông lại bướng tranh hùng với ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thu về ngắm đám cỏ bồng,
Đan sa chưa luyện thẹn cùng Cát ông.
Qua ngày uống rượu hát ngông,
Nghênh ngang dữ tợn, tranh hùng với ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhìn nhau, thu đến, hãy bềnh bồng,
Chưa luyện đan sa thẹn Cát Hồng.
Chén tít hát ngao cho hết buổi,
Vì ai hùng hổ quá cuồng ngông?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thu sang thấy bạn vẫn phiêu bồng,
Chưa luyện đan sa, thẹn Cát Hồng.
Ngày tháng quay cuồng ca với rượu,
Vì ai ngạo nghễ tỏ hào hùng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đời phiêu bạt, thu về, ngơ ngác,
Thua Cát Hồng, tìm sao được đan sa?
Uống say, ta hãy cuồng ca,
Ngang trời dọc đất để mà doạ ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thu đến mong nhau vẫn mịt mùng,
Thuốc tiên chưa luyện, ngượng Cát Hồng.
Rượu say hát rống quên ngày tháng,
Vì ai ngáo ngổ, tính cuồng ngông?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thu về, thân vẫn nổi trôi,
Tiên đan chưa luyện, thẹn ôi!...Cát Hồng.
Suốt ngày, say hát lung tung,
Đã ngông, lại bướng, anh hùng vì ai?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu ông vẫn như cỏ bồng trong gió
Luyện đan sa chưa được thẹn Cát Hồng
Suốt cả ngày chỉ ca hát, rượu nồng
Ngông nghênh, bướng, tranh hùng cùng ai đó?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu sang thân tựa cỏ bồng
Thuốc tiên chưa luyện Cát Hồng thẹn sao
Cuồng ca chén rượu say vào
Ngang tàng bướng bỉnh trời cao chẳng kiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối