15/07/2024 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
贈李白(秋來相顧尚飄蓬)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 18:19

 

Nguyên tác

秋來相顧尚飄蓬,
未就丹砂愧葛洪。
痛飲狂歌空度日,
飛揚跋扈為誰雄?

Phiên âm

Thu lai tương cố thượng phiêu bồng,
Vị tựu đan sa quý Cát Hồng[1].
Thống ẩm cuồng ca không độ nhật,
Phi dương bạt hỗ vị thuỳ hùng?

Dịch nghĩa

Thu tới nhìn nhau còn như cỏ bồng xiêu dạt
Chưa luyện xong đan thẹn với Cát Hồng
Uống say khướt hát lung tung cho hết ngày
Đã bướng lại ngông, vì ai mà làm anh hùng?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thu sang thân vẫn tựa phiêu bồng
Chửa luyện xong đan, thẹn Cát Hồng
Uống mãi hát tràn qua suốt buổi
Tranh hùng ai nhỉ, bướng cùng ngông!
(Năm 745)

Trong những bài thơ còn lại của Đỗ Phủ tới nay, đây là bài thơ tuyệt cú đầu tiên.

[1] Người đời Tấn, vào núi La Phù (thuộc Quảng Đông) tu tiên, luyện thuốc. Đồn rằng khi ông chết, người ta liệm ông vào áo quan thì thấy nhẹ tênh, như chỉ có bộ áo không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)