15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
Từ khoá: tống biệt (260)

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 19:56, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:07

涪江泛舟送韋班歸京,得山字

追餞同舟日,
傷春一水間。
飄零為客久,
衰老羨君還。
花遠重重樹,
雲輕處處山。
天涯故人少,
更益鬢毛斑。

 

Bồi giang phiếm chu tống Vi Ban quy kinh, đắc sơn tự

Truy tiễn đồng chu nhật,
Thương xuân nhất thuỷ gian.
Phiêu linh vi khách cửu,
Suy lão tiện quân hoàn.
Hoa viễn trùng trùng thụ,
Vân khinh xứ xứ san.
Thiên nhai cố nhân thiểu,
Cánh ích mấn mao ban.

 

Dịch nghĩa

Một buổi trên thuyền tiễn đưa nhau,
Một vùng nước với sắc xuân đau thương.
Thân khách đã trải qua từ lâu rồi,
Cảnh lọm khọm mừng bác trở về chốn cũ.
Rừng cây lớp lớp xen với hoa trải dài,
Núi non khắp chốn mây nhẹ bao phủ.
Chân trời bạn cũ nay hiếm,
Nên chi mái tóc lại càng thêm bơ phờ.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Cuộc đưa tiễn thuyền cùng một buổi,
Lòng thương xuân theo với nước xuân sầu.
Kiếp lênh đênh thân khách đã bao lâu,
Cảnh suy lão lại mừng nhau về chốn cũ.
Cây từng lớp màu hoa xem sặc sỡ
Khắp ngàn non tua tủa đám mây đưa
Bên giời người cũ lơ thơ
Buồn thêm tóc mái phất phơ điểm màu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên thuyền một buổi chia phôi,
Lòng thương xuân theo nước trôi xuôi dòng.
Bấy lâu đất khách long đong,
Tuổi già mừng gặp lại ông về nhà.
Ngàn cây rực rỡ đơm hoa,
Mây bay lơ lửng non xa non gần.
Bên trời thưa thớt cố nhân,
Mái đầu bạc trắng, sầu dâng ngập lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chung mái chèo hôm tiễn,
Sông xuân đượm vẻ sầu.
Lênh đênh làm khách mãi,
Gìa yếu về bên nhau.
Lấm tấm hoa xen lá,
Lưa thưa mây núi đầu.
Chân trời bạn cũ ít,
Mái tóc được thêm màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chung một thuyền đưa tiễn
Xuân buồn đượm nước sông
Lênh đênh hoài đất khách
Già cả mới quen ông
Lớp lớp cây hoa lẫn
Nơi nơi núi khói lồng
Chân trời bằng hữu ít
Mái tóc trắng như bông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cùng thuyền, tiễn bác hôm nào,
Nước sông tuôn chẩy, nao nao xuân sầu.
Lênh đênh lữ khách từ lâu,
Đến giờ, mừng bác quay đầu về quê.
Hoa, cây, lớp lớp đứng kề,
Lững lờ, chốn chốn mây về đầu non.
Chân trời bạn cũ đâu còn,
Khiến cho mái tóc lại còn bạc hơn!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày cùng thuyền tiễn biệt,
Thương xuân, nước một vùng.
Thân khách lênh đênh mãi,
Cảnh già chốn cũ mừng.
Hoa nở cây lớp lớp,
Mây đùn, núi trập trùng.
Chân trời người thân vắng,
Tóc bạc càng rối tung!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chung thuyền, hôm tiễn đưa ai
Dòng sông líu ríu ngậm ngùi thương xuân
Lênh đênh làm khách phong trần
Tuổi già về lại mười phần mừng vui
Hoa chen lá bọc tươi cười
Ngàn non vạn núi mây trôi lững lờ
Chân trời bè bạn lơ thơ
Tóc ai sớm đã bạc phơ mái đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo thuyền tiễn bác về kinh
Sông xuân như cũng chia tình sầu đau
Tôi xa nhà đã từ lâu
Nay già gặp bác xiết bao vui mừng
Hai bờ cây rậm như rừng
Mây bay nhè nhẹ non trùng điệp cao
Bạn xưa còn có là bao
Nghĩ càng thêm bạc mái đầu điểm sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Hôm nào chung thuyền tiễn đưa nhau
Xuân buồn sông nước bạn về đâu
Lênh đênh viễn xứ từ lâu lắm
Mong gặp lại nhau lúc bạc đầu
Hoa thơm chen nở lớp lớp cây
Ngàn mây lơ lửng khắp non này
Chân trời tít xa bằng hữu ít
Tuổi già ập đến tóc như mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời