崔九弟欲往南山馬上口號與別

城隅一分手,
幾日還相見。
山中有桂花,
莫待花如霰。

 

Thôi cửu đệ dục vãng Nam sơn mã thượng khẩu hào dữ biệt

Thành ngung nhất phân thủ,
Kỷ nhật hoàn tương kiến?
Sơn trung hữu quế hoa,
Mạc đãi hoa như tản.

 

Dịch nghĩa

Một lần chia tay nhau ở góc thành này,
Bao giờ chúng ta mới được gặp lại?
Trong núi này có hoa quế,
Đừng đợi đến khi hoa tàn.


Thôi cửu tức Thôi Hưng Tông, em họ và cũng là bạn thân của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay tại góc thành này
Bao giờ ta lại nắm tay tương phùng?
Quế hoa trong núi thơm lừng
Mong em đừng đợi hoa ung mới về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay tại góc thành
Gặp lại ngày chửa biết
Trong núi có quế hoa
Đừng đợi hoa như tuyết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một lần chia biệt góc thành này,
Mới được gặp nhau bao khắc đây?
Trong núi có rừng này đoá quế,
Đợi chờ hương lạnh hoa tàn phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Góc thành giây phút chia tay
Ngày nào lại được chốn này cùng chơi
Trong núi hoa quế đẹp tươi
Đừng đợi hoa rụng tuyết rơi mới về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời